Thẻ: February là tháng mấy

Các tháng trong tiếng anh : January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December Là tháng mấy ?

Là tháng mấy ? Nghĩa tiếng Việt January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December Là tháng mấy ? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December Là tháng mấy ? Tháng trong tiếng anh chắc chắn là các bạn sẽ được học từ rất sớm khi được tiếp xúc với ngôn ngữ này tuy nhiên khi hỏi bất chợt theo kiểu January là tháng mấy ? May là tháng mấy? September đọc như thế nào …. nhiều người sẽ bị khận và bối rối …. Đừng lo lắng bởi bài viết ... Xem thêm